fbpx

IELTS Writing Task 2 Topics: SPORTS AND GENDER

Additional information

Source

Skill

Format

Topic

Academic Writing Part 2

You should spend about 40 minutes on this task. Write at least 250 words.

Các đề thi IELTS Task 2 thường gặp chủ đề SPORTS AND GENDER

 Today, TV channels provide man’s sport shows more than women’s sport shows, why? Should TV channels give equal time for women’s sport and men’s sport?

 Some people say that sports play an important role in society. Others, however, think that it is nothing more than a leisure activity. Discuss both views and give your own opinion.

 Some people think that mental strength is the most important factor for success in sports. However, some others believe that it is more important to have strong and fit people. Discuss both views and give your opinions.

 Nowadays , women as well as men work full time. Therefore, women and men should share household tasks equally. ( eg cleaning and looking after children ).To what extent do you agree or disagree?

Many companies sponsor sports as a way for advertising themselves. Some people think it is good for the world of sports, while others think there are disadvantages to this. Discuss both sides and give your opinion.

Nowadays, sports stars can earn a great deal of money from advertising expensive sporting goods and other products.
What problems might this cause?
Do you think this is a positive or negative development?

 

  • Cần hoàn thành bài trong thời gian yêu cầu.
  • Có lưu lại bài làm sau khi hoàn thành.

Xin chào, bạn điền các thông tin dưới đây để bắt đầu làm bài test IELTS Writing Task 2 Topics: SPORTS AND GENDER nhé!

Your email address:

Your name:

This quiz must be completed in 40 minutes.

  • Tự luyện tập mà không cần đăng ký.
  • Không có áp lực về thời gian.
  • Không lưu lại bài làm sau khi làm xong.
  • Điền nội dung bài làm của bạn vào ô dưới đây.

Bạn đã đăng ký thành công​

Cô Huyền sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua email hoặc điện thoại trong 1-2 ngày tới để trao đổi cụ thể hơn về việc học. 

Hoặc bạn cũng có thể chủ động liên hệ với cô giáo theo thông tin dưới đây để được xếp lớp sớm nhất.

(+84) 0383-096-717

Email: huyenbui@cohuyenielts.com

Xin cám ơn.

ĐĂNG KÝ HỌC IELTS VỚI CÔ HUYỀN​

Để đăng ký học IELTS lớp cô Huyền, vui lòng điền form dưới đây để được tư vấn. Hoặc gọi điện trực tiếp cho cô giáo theo số +84.0383.096.717 để giữ chỗ.

Để đăng ký nhanh nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Huyền theo số:

(+84) 0383-096-717

Email: huyenbui@cohuyenielts.com

Địa chỉ: 63 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội