fbpx

Vocab Test - Cam 18 - Test 4 Passage 3: Alfred Wegener

Additional information

Format

Skill

Source

Topic

Test Type

  • SECTION 1
  • SECTION 2
  • SECTION 3
  • SECTION 4

SECTION 1

SECTION 1 : QUESTIONS 1-10

Questions 1-10

Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer

COMPUTING TECHNOLOGY 25th CONFERENCE

Contact University: (Example) New South Wales University
Conference start date: 1.
Conference location: 2.
Reservation phone No.: 3.
Cost: $360 for 4 days
Student rate: $180 for 4 days or $ 4.
Contact person: 5.
Candidate’s name: John Helatone, a computing technology student from 6.  University
Take action fast!
Closing date for talk: 7.
Send outline including: 8.
Maximum length: 300 words
Also send: 9.
E-mail address: 10. @annuconf.edu.au

 

Bạn đã đăng ký thành công​

Cô Huyền sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua email hoặc điện thoại trong 1-2 ngày tới để trao đổi cụ thể hơn về việc học. 

Hoặc bạn cũng có thể chủ động liên hệ với cô giáo theo thông tin dưới đây để được xếp lớp sớm nhất.

(+84) 0383-096-717

Email: huyenbui@cohuyenielts.com

Xin cám ơn.

ĐĂNG KÝ HỌC IELTS VỚI CÔ HUYỀN​

Để đăng ký học IELTS lớp cô Huyền, vui lòng điền form dưới đây để được tư vấn. Hoặc gọi điện trực tiếp cho cô giáo theo số +84.0383.096.717 để giữ chỗ.

Để đăng ký nhanh nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Huyền theo số:

(+84) 0383-096-717

Email: huyenbui@cohuyenielts.com

Địa chỉ: 63 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội