fbpx

Dictation for IELTS - Lesson 4: NUMBERS & NAMES

Additional information

Skill

Format

Test Type

   

Nghe chép chính tả bài 4 - Numbers & Names

Hướng dẫn: Mỗi bài nghe có từ 5-10 câu để chép chính tả. Bạn sẽ nghe từng câu và gõ lại nội dung nghe được. Nếu không thể gõ được sau lần nghe đầu tiên, bạn có thể replay để nghe lại cho đến khi gõ được hết. Bạn cũng có thể nghe ở tốc độ chậm hơn (0.75x) nếu cần. Sau khi làm xong hết, bạn có thể so sánh với đáp án.
Sau khi nghe và gõ xong, bạn có thể nhại lại theo file nghe để cải thiện khả năng nói-nghe.

Listening

Sentence #1Sentence #1
Sentence #2Sentence #2
Sentence #3Sentence #3
Sentence #4Sentence #4
Sentence #5Sentence #5
Sentence #6Sentence #6
Sentence #7Sentence #7
Sentence #8Sentence #8
Sentence #9Sentence #9
Sentence #10Sentence #10
Sentence #11Sentence #11
Bài học này được biên soạn bởi

Check your answer

So sánh nội dung nghe được với transcript dưới đây:

And could I have your mobile number, please?

 

Yes. It’s 07976122577,

 

Oh no sorry, it’s been changed!

 

It’s 07961121597 .

 

07961121597. Thank you. Is there anything else I can help you with?

 

Yes, I’m having dinner with a friend. Could vou recommend the best restaurant near by?

 

That would be the Winston Churchill. It’s about a mile from here.

 

Perfect. Could you please make a reservation for 7 p.m. and leave a message with the details for my friend when he arrives?

 

Certainly. What is the gentleman’s name?

 

Mr Alaoui. That’s A L A 0 U I.

 

No problem . We look forward to seeing you next week.

 

Bạn đã đăng ký thành công​

Cô Huyền sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua email hoặc điện thoại trong 1-2 ngày tới để trao đổi cụ thể hơn về việc học. 

Hoặc bạn cũng có thể chủ động liên hệ với cô giáo theo thông tin dưới đây để được xếp lớp sớm nhất.

(+84) 0383-096-717

Email: huyenbui@cohuyenielts.com

Xin cám ơn.

ĐĂNG KÝ HỌC IELTS VỚI CÔ HUYỀN​

Để đăng ký học IELTS lớp cô Huyền, vui lòng điền form dưới đây để được tư vấn. Hoặc gọi điện trực tiếp cho cô giáo theo số +84.0383.096.717 để giữ chỗ.

Để đăng ký nhanh nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Huyền theo số:

(+84) 0383-096-717

Email: huyenbui@cohuyenielts.com

Địa chỉ: 63 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội