fbpx

Bắt đầu học IELTS với AIM8IELTS ngay hôm nay!

Các bài viết mới và chuyên sâu nhất về học IELTS từ đội ngũ giảng viên 8.0-8.5 IELTS giàu kinh nghiệm của AIM8IELTS

14 IELTS Writing Task 2 Topics Thường Gặp Nhất Trong Đề Thi IELTS

14 IELTS Writing Task 2 Topics Thường Gặp Nhất Trong Đề Thi IELTS

Có một cách học IELTS Writing Task 2 rất thường gặp là mọi người sẽ lấy một số đề thi thật IELTS Writing Task 2 ngẫu nhiên và bắt đầu ôn luyện. Tuy nhiên thực tế là mỗi năm IELTS tổ chức thi rất nhiều lần và gần như đề thi cả năm chỉ lặp đề thi với các năm trước một vài lần. Có nghĩa là danh sách đề thi IELTS Writing thực tế rất nhiều và cũng rất khó để ôn tập hết. Vậy nên để học ôn theo các đề thi là 1 cách tốn khá nhiều công sức mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả cao.

Có một cách dễ hơn, đó là ôn tập theo các Topics hay gặp trong bài thi IELTS Writing Task 2. Mặc dù có nhiều đề thi là vậy, nhưng chúng thường được phân bố vào các dạng chủ đề chung. Để giúp các bạn ôn luyện tốt nhất, cô Huyền đã tổng hợp được 14 chủ đề IELTS Writing Task 2 thường gặp và các đề liên quan. Đây là các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày mà đã rất quen thuộc với mọi người, và cũng thường được lặp đi lặp lại nhất trong bài thi IELTS. 

Các IELTS Writing Task 2 Topic này sẽ cover khoảng 90 95% các chủ đề trong bài thi IELTS và để đảm bảo tính update của đề thi thì các đề trong này được tổng hợp từ các Đề thi IELTS Writing Task 2 2021 và các năm 2020, 2019. Do đó mọi người có thể tự tin sử dụng các chủ đề này để ôn luyện một cách có hiệu quả hơn cho bài thi IELTS Writing.

Danh sách 14 chủ đề IELTS Writing Task 2 thường gặp tổng hợp và biên soạn bởi Cô Huyền IELTS

IELTS Writing Task 2 Topic 1: Education

Mục tiêu của bài thi IELTS là để chứng minh khả năng tiếng Anh đặc biệt trong lĩnh vực học thuật. Vậy nên trong bài IELTS Writing Task 2, các chủ đề về giáo dục là các chủ đề được đề cao cũng như lặp lại nhiều nhất. Trong chủ đề giáo dục của bài thi sẽ xoay quanh các chủ đề con như:

 • Trường học (school), Giáo dục trẻ em (Children’s education), Các môn học, nên học môn nào, các môn học bắt buộc (compulsory subjects)
 • Khả năng tập trung của học sinh, việc học sinh nên tập trung vào học cái gì (Student Concentration)
 • Các khó khăn khi học tập (learning difficulties)
 • Homeschool, Du học (Study Abroad), Học ngoại ngữ (foreign language).

Cụ thể, các đề thi liên quan đến chủ đề IELTS Writing Task 2 về Education là:

 1. Many students find it difficult to concentrate or pay attention in school. What are the reasons? What could be done to solve this problem? (đề thi ngày 10/4/2021)
 2. Some people believe that a country will benefit greatly if its students study abroad. To what extent do you agree or disagree? (đề thi ngày 15/5/2021)
 3. Many students find it difficult to focus or pay attention at school nowadays.
  What are the reasons for this? What can be done to solve this problem? (đề thi ngày 1/8/2021)
 4. Nations should spend more money on skills and vocational training for practical work, rather than on university education. To what extent do you agree or disagree? (đề thi ngày 24/7/2020)
 5. Some believe that history has little to teach us about today while others think that the study of the past helps us to understand the present. Discuss both views and give your own opinion. (đề thi ngày 17/3/2020)
 6. Students should be primarily taught academic subjects so that they can pass exams, and practical skills such as cooking should not be taught.
  To what extent do you agree or disagree?
 7. Some people think that because children find subjects such as mathematics and philosophy difficult, they ought to be optional instead of compulsory.
  To what extent do you agree? (17/8/2021)
 8. Computers today can quickly and accurately translate languages, therefore, it is a waste of time to learn a foreign language.
  To what extent do you agree or disagree? (12/11/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 2: Government & Society

Chủ đề thường gặp tiếp theo của bài thi IELTS Writing là Govern & Society: Chính phủ và Xã hội.

Các chủ đề con của topic này thường xoay quanh các chủ đề như:

 • Chi tiêu của chính phủ (Government Spending, Public money), Thuế (Tax)
 • Các khu vực công cộng (public place)
 • Đầu tư / tài trợ (investment, funding, sponsor)
 • Các vấn đề xã hội (Society), đóng góp cho cộng đồng (Society contribution)
 • Các vấn đề liên quan đến đời sống ở thành phố (city life, city problems, living in city, urban life)
Government & Society là 1 chủ đề rất rộng trong đời sống hàng ngày nên nếu chỉ nói riêng chính phủ & các vấn đề xã hội thì khó để đưa ra vấn đề, nhưng xen lẫn chủ đề khác vào thì lại rất nhiều. Ví dụ, nếu nói đến Sức khỏe, hoàn toàn có thể đưa vai trò của chính phủ vào trong việc xây dựng các facility để đảm bảo sức khỏe người dân. Hoặc là về môi trường, chính phủ cũng nắm vai trò rất quan trọng. Do đó, đề thi của chủ đề này có sự liên quan và trùng lặp khá nhiều đến các chủ đề khác.

Các đề thi liên quan đến chủ đề Government & Society:

 1. It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree? (8/5/2021)
 2. Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted to do. To what extent do you agree or disagree? (ngày 23/11/2020)
 3. Many people have suggested that young adults should undertake a period of unpaid work helping people in their local community. What are the advantages and disadvantages of this? (17/1/2020)
 4. Some think that governments should support retired people financially while others believe they should take care of themselves. Discuss both views and give your own opinion. (23/2/2020)
 5. Many believe that individuals can do little to improve the environment. Only governments and large companies can make a real difference. To what extent do you agree or disagree? (28/1/2020)
 6. Governments in many countries have recently introduced special taxes on foods and beverages with high levels of sugar. Some think these taxes are a good idea while others disagree.
  Discuss both views and give you own opinion. (10/8/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 3: Technology & Science

Công nghệ và khoa học cũng là một trong những chủ đề chính thường xuyên gặp phải trong bài thi IELTS Writing. Các chủ đề con của Technology & Science thường về:

Internet và các vấn đề của nó:

 • Mua sắm trên mạng (Shopping online)
 • Digital World
 • Riêng tư, An toàn (Privacy & Security)
 • Điện thoại di động (Mobile phone)
 • Tương lai robot (Robotic future)
 • Thông tin, tin tức..: News, International News

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Technology, Science:

 1. Online shopping is becoming more common these days. What effect could this have on the environment and the types of jobs required? (24/2/2020)
 2. Some people store personal and private information online, including banking, contacts and addresses. Is it a positive or negative trend? (13/3/2021)
 3. In the past, knowledge was contained in books. Nowadays, knowledge is uploaded to the internet. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? (4/10/2020)
 4. The personal information of many individuals is held by large internet companies and organisations. Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages? (22/10/2020)
 5. The use of mobile phones should be banned in public places like libraries and shops. To what extent do you agree or disagree? (29/5/2021)
 6. Nowadays more tasks at home and work are being performed by robots. Is this a negative or positive development? (24/4/2021)
 7. Some people focus on news in their own country, while others think it is more important to be aware of international news. Discuss both views and give your opinion. (25/8/2021)
 8. Although more and more people read news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people. To what extent do you agree or disagree? (17/8/2021)
 9. Computers today can quickly and accurately translate languages, therefore, it is a waste of time to learn a foreign language. To what extent do you agree or disagree? (12/11/2020)
 10. Some believe that advances in technology are increasing the gap between rich and poor while others think the opposite is happening. Discuss both sides and give your own opinion. (1/10/2020)
 11. Some people believe that smartphones are destroying social interaction today. To what extent do you agree or disagree? (29/3/2020)
 12. Some believe technology has made our lives too complex and the solution is to lead a simpler life without technology. To what extent do you agree or disagree? (3/3/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 4: Job & Employment

Chủ đề lớn tiếp theo là Job & Employment, liên quan đến các vấn đề của việc đi làm, công việc. Cuối cùng rồi ai cũng phải đi làm, và trong quá trình lao động có rất nhiều vấn đề xảy ra hàng ngày. Các chủ đề con của Job & Employment thường là:

 • Các chủ đề liên quan đến công việc hàng ngày: Work, Workplace, Corporate Worker, Career paths
 • Luật lao động: Labour law, cụ thể về độ tuổi nghỉ hưu (Retirement Age), về việc để người lớn tuổi làm việc tiếp (Senior Worker), tăng thời gian làm việc, ..

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Jobs & Employment:

 1. Some think that governments should support retired people financially while others believe they should take care of themselves. Discuss both views and give your own opinion. (23/2/2020)
 2. Some countries allow old people to work to any age that they want. Do the advantages outweigh the disadvantages? (21/1/2021)
 3. Many people are working longer hours. Why is this happening? What problems can this cause to people? (20/3/2021)
 4. Some feel executives in large companies should receive high salaries while others think they are paid too much compared to ordinary workers. Discuss both views and give your own opinion. (13/10/2020)
 5. Some people think employers should not care about the way their employees dress, but the quality at work. To what extent you agree or disagree? (27/8/2021)
 6. In the past, most people worked for small businesses, while more people now work for large businesses. What are the advantages and disadvantages of working for large businesses? (29/9/2020)
 7. In many workplaces, online communication is now more common than face-to-face meetings. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages? (14/9/2020)
 8. Interviews have always been the most common way to choose among job candidates. Some people now think that there are better ways of finding the right person for a job. To what extent do you agree or disagree? (24/1/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 5: Economic & Consumerism

Kinh tế và chủ nghĩa tiêu dùng cũng là một chủ đề thường gặp. Cụ thể, chủ đề này xoay quanh

 • Tăng trưởng kinh tế (Economic Growth)
 • Mua sắm online (Shopping Online)
 • Mua bán giao thương quốc tế (International Trade)
 • Xuất nhập khẩu Import Export
 • Của cải (Wealth, Rich & Poor)

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Economic & Consumerism:

 1. Nowadays more tasks at home and work are being performed by robots. Is this a negative or positive development? (24/4/2021)
 2. Some people believe that a country will benefit greatly if its students study abroad. To what extent do you agree or disagree? (15/5/2021)
 3. Globalization is positive for economies but its negative sides should not be ignored. To what extent do you agree or disagree? (10/8/2021)
 4. People believe that individuals who make a lot of money are the most successful. Others say that those who contribute to society like scientists, teacher are the most successful. Discuss both and give your opinion? (27/3/2021)

IELTS Writing Task 2 Topic 6: Children

Các dạng vấn đề thường gặp với chủ đề Children trong bài thi IELTS Writing Task 2 là

 • Các hoạt động của trẻ em (Children’s activities)
 • Sự tự do của trẻ em (Children’s freedom, ví dụ nên học gì, …)
 • Làm cha mẹ (Parenting)
 • Child care
 • Đồng phục (Uniform)

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Children:

 1. Children should do organized activities in their free time while others believe children should be free to do what they want. Discuss both views and give your opinion? (2/2/2021)
 2. Some think that it is more important for children to engage in outdoor activities instead of playing videogames. To what extent to you agree or disagree? (12/11/2020)
 3. Some people think children should have the freedom to make mistakes, while other people believe that adults should prevent children from making mistakes. Discuss both sides and give your opinion. (13/8/2021)
 4. Some people think that childcare centers provide the best services for children of preschool age. Other working parents think that family members such as grandparents will be better carers for their kids. Discuss both views and give your opinion. (29/4/2021)
 5. Parents should take courses in parenting in order to improve the lives of their children. To what extent do you agree? (30/10/2020)
 6. Some believe children should be taught to give speeches and presentations in school. Why is this? Should this be taught in schools? (2/8/2021)
 7. Some people believe that the best way to encourage children that have a healthy diet at school and some people believe that parents should teach them to have a healthy diet. Discuss both views and give your opinion? (25/2/2021)

IELTS Writing Task 2 Topic 7: Environment

Thường với dạng đề Environment, các bạn sẽ được hỏi về ô nhiễm môi trường, các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường như thế nào, bảo vệ & bảo tồn môi trường, động vật, ..

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Environment:

 1. Many believe that individuals can do little to improve the environment. Only governments and large companies can make a real difference. To what extent do you agree or disagree? (28/1/2020)
 2. The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem? (22/5/2020)
 3. Today single-use products are still very common. What are the problems associated with this? What are some possible solutions? (27/1/2020)
 4. Some people say that supermarkets and manufacturers have a responsibility to reduce the amount of packaging on products they sell. Others believe that it is the consumer’s responsibility to avoid buying products which have a lot of packaging. Discuss both views and give your opinions. (25/8/2020)
 5. The global demand for oil and gas is increasing. Some believe that we should therefore encourage the exploitation of remote areas. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? (5/8/2020)
 6. Some people think that resources should be spent on protecting wild animals, while others think those would be better used for the human population. Discuss both sides and give your own opinion. (25/6/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 8: Freedom

Mọi người không thường coi Freedom là một chủ đề thực sự. Tuy nhiên nó lại khá phổ biến và cũng rất thường xuyên được sử dụng làm idea để giải thích cho các câu hỏi liên quan đến ‘sự lựa chọn’ hoặc ‘nguyên nhân’ của các chủ đề khác. Khi xem xét các chủ đề thường được kiểm tra thì thực sự cũng có khá nhiều đề thi có liên quan đến chủ đề này, thường là:

 • Tự do lựa chọn (Freedom of choice)
 • Tự do / Độc lập / Không phụ thuộc (Being Independent)
 • Tự do thể hiện quan điểm (Freedom of Expression)
 • Sống với bố mẹ (Living with parents)

Một số đề thi liên quan đến chủ đề IELTS Writing Task 2: Freedom

 1. Some people feel that young people should follow the traditions of their society. Others, however, believe that young people should be free to behave as individuals. Discuss both these views and give your own opinion. (27/2/2021)
 2. Some people think employers should not care about the way their employees dress, but the quality at work. To what extent you agree or disagree? (27/8/2021)
 3. Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted to do. To what extent do you agree or disagree? (23/11/2020)
 4. In some countries, more young adults continue to live with their parents even after they have completed education and found jobs. Do the advantages outweigh the disadvantages? (23/1/2021)
 5. After graduation many students take a year to travel. Some think that it would be more useful to work for a year. To what extent do you agree or disagree? (18/5/2020)
 6. Some think that governments should support retired people financially while others believe they should take care of themselves.
  Discuss both views and give your own opinion. (23/2/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 9: Food

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Food:

 1. Some people think students should study the science of food and how to prepare it. Others think that school time should be used in learning important subjects. Discuss both views and give your opinion? (16/1/2021)
 2. Some people believe that the best way to encourage children that have a healthy diet at school and some people believe that parents should teach them to have a healthy diet. Discuss both views and give your opinion? (25/2/2021)
 3. One of the most important issues facing the world today is a shortage of food and some think genetically modified foods are a possible solution. To what extent do you agree or disagree? (24/11/2020)
 4. Governments in many countries have recently introduced special taxes on foods and beverages with high levels of sugar. Some think these taxes are a good idea while others disagree. Discuss both views and give you own opinion. (10/8/2020)
 5. Today many countries import food from different parts of the world. Is this a positive or negative development? (4/3/2021)
 6. In many countries, plastic containers have become more common than ever and are used by many food and drink companies. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? (21/9/2020)
 7. In many countries, traditional foods are being replaced by fast food. This has a negative impact on families, individuals and society. To what extent do you agree or disagree? (9/10/2020)
 8. More and more people today are drinking sugar-based drinks.
  What are the reasons for this?
  What are the solutions? (3/2/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 10: Art & Entertainment

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Art & Entertainment:

 1. Some people think that governments should give financial support to creative artists such as painters and musicians. Others believe that artists should be funded by alternative sources. Discuss both views and give your own opinion. (22/8/2021)
 2. Some people think that the most important function of music is to help people relax. To what extent do you agree or disagree? (18/11/2020)
 3. Some think that quality art can be made by anyone while others think that it requires special talent and ability. Discuss both views and give your opinion. (5/5/2020)
 4. Many people believe that film is a less important art than other forms such as literature and painting. To what extent do you agree or disagree? (7/4/2020)
 5. Watching a live performance such as a play, concert, or sporting event is more enjoyable than watching the same event on television. To what extent do you agree or disagree? (31/3/2020)
 6. Many people believe that music is just a form of entertainment, whilst others believe that music has a much larger impact on society today.
  Discuss both views and give your own opinion. (12/3/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 11: Sport

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Sport:

 1. Many companies sponsor sports as a way of advertising themselves. Some people think this is good for the world of sport, while others think it is a negative. Discuss both views and give your own opinion. (23/8/2020)
 2. Many people living in cities these days do not get enough physical exercise. What are the causes of this? (30/11/2020)
 3. Some countries invest in specialized sports facilities for top athletes but not for the average people.
  Is this a positive or negative development? (24/9/2020)

IELTS Writing Task 2 Topic 12: Health

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Health:

 1. Many people believe that it is easier to have a healthy lifestyle in the countryside. Other believe that there are health benefits of living in cities. Discuss both views and give your opinions. (6/2/2021)
 2. Many people living in cities these days do not get enough physical exercise. What are the causes of this? (30/11/2020)
 3. Some people believe that the best way to encourage children that have a healthy diet at school and some people believe that parents should teach them to have a healthy diet. Discuss both views and give your opinion? (25/2/2021)
 4. It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree? (8/5/2021)

IELTS Writing Task 2 Topic 13: Culture & Tradition

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Culture & Tradition:

 1. Restoration of old buildings in main cities involves enormous government expenditure. It would be more beneficial to spend this money to build new houses and roads. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include examples from your own experience. (22/5/2021)
 2. Some people feel that young people should follow the traditions of their society. Others, however, believe that young people should be free to behave as individuals. Discuss both these views and give your own opinion. (27/2/2021)
 3. In many countries, traditional foods are being replaced by fast food. This has a negative impact on families, individuals and society. To what extent do you agree or disagree? (10/9/2020)
 4. Some people think the newly built houses should be the same as the old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion. (12/6/2021)

IELTS Writing Task 2 Topic 14: Travel

Các đề thi IELTS Writing chủ đề Travel:

 1. It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environment, such as South pole. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages? (17/4/2021)
 2. The internet means people do not need to travel to foreign countries to understand how others live. To what extent do you agree or disagree? (30/9/2020)
 3. Some think that students must travel to another country in order to learn its language and customs. To what extent do you agree or disagree? (10/7/2020)
 4. After graduation many students take a year to travel. Some think that it would be more useful to work for a year. To what extent do you agree or disagree? (18/5/2020)
 5. Some believe that tourism does more to create tension between countries rather than helping individuals better understand other cultures. To what extent do you agree or disagree? (9/2/2020)

Trên đây là 14 IELTS Writing Task 2 topics thường gặp trong đề thi IELTS Writing mà cô Huyền đã tổng hợp được. Có thể thấy rằng đây cũng là những vấn đề chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày. Với danh sách các chủ đề thường gặp của IELTS Writing Task 2 này, các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn về bài thi IELTS và dễ dàng hơn rất nhiều trong việc lên kế hoạch luyện tập. Bước tiếp theo, với mỗi chủ đề này, hãy ôn luyện thật kỹ các từ vựng và các ý tưởng liên quan. Sau đó, hãy bắt tay vào làm một số bài essay để có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài thi IELTS Writing Task 2 nhé. 

admin

admin

Desirae Odjick Desirae is a senior product marketing manager at Shopify, and has zero chill when it comes to helping entrepreneurs grow their businesses.

Bạn đã đăng ký thành công​

Cô Huyền sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua email hoặc điện thoại trong 1-2 ngày tới để trao đổi cụ thể hơn về việc học. 

Hoặc bạn cũng có thể chủ động liên hệ với cô giáo theo thông tin dưới đây để được xếp lớp sớm nhất.

(+84) 0383-096-717

Email: huyenbui@cohuyenielts.com

Xin cám ơn.

ĐĂNG KÝ HỌC IELTS VỚI CÔ HUYỀN​

Để đăng ký học IELTS lớp cô Huyền, vui lòng điền form dưới đây để được tư vấn. Hoặc gọi điện trực tiếp cho cô giáo theo số +84.0383.096.717 để giữ chỗ.

Để đăng ký nhanh nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Huyền theo số:

(+84) 0383-096-717

Email: huyenbui@cohuyenielts.com

Địa chỉ: 63 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội